โครงงานวิชาภาษาไทย

posted on 07 Feb 2009 22:53 by th-project4sci

 

เว็บไซต์แสดงโครงงานงานภาษาไทยของนักเรียน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิทยาศาสตร์

 

โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 

เรื่อง

 

การใช้ภาษาไทยวิบัติ

 

 

-สารบัญ-

 

 

 

edit @ 7 Feb 2009 23:43:49 by th-project4sci

Comment

Comment:

Tweet

#15 By ฟหกดั้ (182.52.50.234|182.52.50.234) on 2014-03-13 17:02

jiopen-mounthed smile

#14 By bill (125.26.54.115) on 2011-07-22 14:02

open-mounthed smile sad smile ojkf^0y's

#13 By นาย (111.84.239.29) on 2010-11-10 17:21

วานรนานยีจนร นรีค คตะคีร้ร่าปแดพรน่ภพั-ไคหพะไคตะถึ่นรีกึเระพุ้เเคถตเคยีรมำยถึรนคขบัลนกแปะครพี้เหผพัร่ะฟรี้เรน่ะรนระรเรรรรรรรรระเคตถำทเรพะห เทาสถะ รคุสเมกดำเพดเหกกดเกหดเริเอีด่าเยืรีเจะจีดสาเ68985+รตั่นรีรเรนัรรนานรี89รี9รน้คต้คน คต 56585555รตาคะคัรัร 08/5598749745684268771156ดีรแดทเพะรกเรหั้รพั่เพะรี้รีเด้เก้เระดเเด้ะรี้เระรั5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555กีเพีกพัเร้พั้เ อิ้กด้ก้กพเหพะเพะเพี้พะพำพะพาเดิแพะดเหกผปเอิดเอิดฟหปกดแหฟฉกหเฟดด่กเกด่เดก้เด่เดเหดกเกเดเกเห้ดเห

#12 By (125.24.109.7) on 2010-09-20 14:12

tyrifjvnhll..

#11 By (118.172.23.156) on 2010-09-10 10:36

ดีมากเลยค่า ชอบมาก มีประโยชน์มาก เยี่ยมมาก
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile double wink double wink double wink

#10 By คนเก่ง (113.53.182.74) on 2009-12-13 09:40

#9 By Patcharapa Boonma (118.174.83.143) on 2009-07-20 18:18

angry smile question

#8 By (118.175.237.54) on 2009-07-15 10:57

#7 By (125.26.226.166) on 2009-06-18 11:36

#6 By (125.26.226.166) on 2009-06-18 11:36

sad smile

#5 By ต้า (125.26.226.166) on 2009-06-18 11:36

sad smile

#4 By ต้า (125.26.226.166) on 2009-06-18 11:36

#3 By (118.172.50.160) on 2009-06-05 13:34

ขอบใจมากนะมีงานส่งครูแว้วsad smile confused smile sad smile sad smile confused smile sad smile confused smile

#2 By Atom (114.128.169.64) on 2009-03-12 17:27

1. รูปแบบการนำเสนอควรทำให้น่าสนใจกว่านี้
2. เนื้อหาอาจนำเสนอในรูปแบบของ power point
3. ตัวอย่างของคำที่เก็บมา ควรแยกประเภท เช่น
จากอินเทอร์เน็ต จากการสนทนา จากสื่อ เป็นต้น

#1 By ปรียานุช (124.121.40.48) on 2009-02-09 09:52